De zon vormt het middelpunt van ons zonnestelsel en houdt dankzij haar grote massa (333.660 maal de massa van onze Aarde) de planeten en veel “klein grut” in min of meer cirkelvormige banen gevangen. In het inwendige van de zon vindt continu kernfusie plaats, bij een temperatuur van 15 miljoen graden en een druk van 200 miljard bar. In de zon is 99% van de massa van het zonnestelsel geconcentreerd. Met een straal van 696.000 kilometer (ongeveer 109 maal de straal van de Aarde) bestaat deze fel oplichtende ster voor ongeveer 75% uit waterstof en voor 23% uit helium; de resterende 2% zijn zwaardere elementen.

Stralingsdichtheid

De intensiteit van de zonnestraling (de stralingsdichtheid) buiten de aardatmosfeer is vanwege de met de jaargetijden variërende afstand van de aarde tot de zon aan geringe schommelingen onderhevig (+/_ 1,5%). De gemiddelde waarde (de zonneconstante) bedraagt 1,367 KW/m2. Deze waarde wordt aan het aardoppervlak niet bereikt, omdat de atmosfeer de zonnestraling niet ongehinderd door laat, maar voor een deel reflecteert, absorbeert en verstrooit. Vrijwel onafhankelijk van de plaats op de aarde wordt tegen de middag bij onbewolkte hemel een stralingsdichtheid van ongeveer 1000 W/m2 gehaald. De straling van de zon levert ons per jaar een energie van 220.000 biljoen kWh, en dat is meer dan 2500 maal het totale energieverbruik van de wereldbevolking. De zon is dus een uitmuntende bron om stroom op te wekken. Vraag bijvoorbeeld een zonnepanelen installateur in Gouda, Rotterdam of een van de andere regio’s voor meer informatie of een offerte op maat.

Zoninstraling

Wanneer op een plaats gedurende een jaar de zoninstraling wordt gemiddeld, krijgen we de gemiddelde jaarlijkse zoninstraling die voor Duitsland en Nederland tussen de 900 en 1200 kWh/m2 ligt. Dat betekent dat we nog altijd de helft van de hoeveelheid energie ontvangen als de meest zonrijke gebieden op aarde (zoals Midden-Amerika, de Sahara, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië en het noorden van Australië). Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat onze contreien ongeveer 80% van de jaarlijkse zonne- energie in de zomermaanden ontvangen.Onderzoekers hebben gevonden dat de instraling in de westelijke regio’s iets groter is dan meer naar het oosten toe. Het zonnespectrum strekt zich uit van een golflengte van zo’n 240 nm tot tot ongeveer 1700 nm; het zichtbare deel van dit spectrum ligt tussen de 400 en 800 nm. Een zonnecel gebruikt echter ook nog stukjes van het ultraviolette en infrarode bereik buiten het voor het voor het menselijk oog zichtbare deel.

Hoeveel kWh stroom leveren zonnepanelen gemiddeld op?

De daadwerkelijke opbrengst van jouw zonnepanelen hangt natuurlijk af van een aantal zaken. Dit zijn het type panelen en de ligging. Uit onderzoek van energieleverancier Vattenfall blijkt dat de gemiddelde dagopbrengst van een set van 10 panelen (360 Wattpiek) 7,13 kWh is. Jaarlijks levert je dit dus ruim 2.600 kWh stroom op.